DIGITAL ECONOMY IN THE ENTERPRISES OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEXES
PDF

Keywords

digital economy, fuel and energy complex, economy, development of the fuel and energy complex

Abstract

Today, digitalization is practically becoming synonymous with competitiveness and opens up access to the markets of the future. Digitalization allows the management of more complex power systems, contributing to the development of a wide range of new technologies, including distributed generation.

PDF

References

Kupriyanovskiy V.P., Sinyagov S.A. Data quality control software for design organizations // ArcReview №2 (73) | 2015.

Kupriyanovskiy V.P., Sinyagov S.A., Pozhidaev V.Yu., Shchichko A.S., Shilov I.V. Smart solutions powered by IBM and Esri. Economic and financial benefits from the application of standards. // ArcReview # 1 (68) | 2014.

Kupriyanovsky V.P., Sinyagov S.A., Gunko S.A., Raevsky M.A., Khrustaleva N.M. From smart appliances to smart cities // ArcReview №2 (61) | 2012.

OECD Digital Economy Outlook 2015, OECD July 15, 2015 OECD Publishing.

Accenture Technology Vision 2015. Digital Business Era: Stretch Your Boundaries. 2015 Accenture.

Il'ina N.A., Putilov A.V., Baranova I.A. Kadrovoye obespecheniye upravleniya znaniyami v innovatsionnoy ekonomike // Innovatsii, no. 10, 2016, s. 2-6.

Ivanov V.V. Innovatsionnaya paradigma XXI (2nd izd.). M .: Nauka, 2015.383 s.

Ivanov V.V., Malinetskiy G.G. Rossiya XXI vek. Strategiya proryva: tekhnologii, obrazovaniye, nauka (2nd izd.). M .: Lenand, 2017.304 s.

Ivanov V.V., Putilov A.V. Tsifrovoye budushcheye: sleduyushchiy shag v razvitii atomnykh energeticheskikh tekhnologiy // Energeticheskaya politika, no. 3, 2017, s. 31-41.

Putilov A.V. Razvitiye tekhnologiy i podgotovka kadrov dlya tsifrovoy ekonomiki v energetike // Energeticheskaya politika, No. 5, 2017, s. 58-65.